JAPANESE NAVY DESTROYER SHIMAKAZE 1/700 TAMIYA

¥3000

Box ~ 22 x 9,5 cm.
New item.